Zo werken wij in het kort
Voor het huren van de caravan moet u minimaal 23 jaar zijn en minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B (BE mag korter).

Na u reserveringsaanvraag ontvangt u binnen 2 werkdagen na goedkeuring een huurovereenkomst, de huurvoorwaarden, inventarislijst en het factuur. Na het tekenen van de huurovereenkomst en het doen van de aanbetaling is uw boeking pas definitief. Voor vertrek wordt de caravan gezamenlijk bekeken, de inventaris en de gebruikersinstructie wordt doorgenomen met behulp van controlelijsten zodat beide op de hoogte zijn van de staat van de caravan en weten hoe alles werkt. Indien wenselijk kunnen foto’s worden gemaakt.
Wij gaan er vanuit dat u zorgvuldig met onze caravan omgaat. 

Huurperiode
Tijdens de eerste dag van de huurperiode kunt u de caravan ophalen vanaf 13.00 uur en op de laatste dag inleveren voor 10.00 uur. In onderling overleg kan afgeweken worden van bovenstaande tijden als er niets gereserveerd staat. In onderling overleg is het ook mogelijk om uw huurperiode te verlengen, mocht dit minder dan een week zijn, wordt de dagprijs in rekening gebracht.

Inleveren                                                                      
De caravan dient op de afgesproken plaats en tijd, schadevrij, compleet en schoon te worden ingeleverd. De watertank dient leeg te zijn en bij gebruik van het toilet dient deze leeg en gereinigd te zijn.

Verzekering
De WA verzekering van de trekkende auto dekt ook de WA aansprakelijkheid van de caravan zodra deze gekoppeld is. Daar de caravan een eigen kenteken heeft, moet bij de verzekeringsmaatschappij van de trekkende auto een groene kaart voor de caravan worden aangevraagd. Deze wordt gratis versterkt.
Bij schade aan de caravan en uitrusting is de verhuurder aansprakelijk mits de schade kan worden toegerekend aan de huurder of bestuurder. Bij schade geldt een eigen risico van € 500,- per schadegeval.
De huurder is verantwoordelijk voor de repatriëring van de caravan. Om dit risico uit te sluiten moet de huurder een repatriëringsverzekering afsluiten.
Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekering/lease maatschappij, ANWB of uw adviseur, zij kunnen advies geven hoe deze risico’s te verzekeren. Vaak is dit een kleine aanvulling op u bestaande reisverzekering.

Roken en huisdieren                                                                       
Roken in en bezoeken van festivals met de caravan is niet toegestaan, Huisdieren mag mits hier niets van te merken valt bij terugkomst. op deze manier houden we de caravan schoon en fris voor de volgende gebruiker.

Aanbetaling
Als aanbetaling wordt 50% van de totale huurbedrag in rekening gebracht en na ontvangst van de aanbetaling en de getekende huurovereenkomst, is de caravan voor u definitief gereserveerd. Het restant van de totale huursom en de waarborgsom dient uiterlijk twee weken voor aanvang huurperiode te worden voldaan.

Uitgiftekosten
De eenmalige uitgiftekosten van  €75,- zijn voor de administratiekosten, uitgifte en de volledige uitrusting en inventaris.

Annulering huurder 
Bij annulering door de huurder van de huurovereenkomst is de huurder de overeengekomen huurvergoeding volledig verschuldigd. Wij adviseren u om na het tekenen van de huurovereenkomst en het voldoen van de aanbetaling een annuleringsverzekering af te sluiten.

Waarborgsom 
Wij hanteren een waarborgsom van €500,- en dient uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst te worden voldaan. De waarborgsom krijgt u terug zodra u de caravan op de afgesproken plaats en tijd, schadevrij, compleet en schoon heeft ingeleverd. De controle op compleetheid en schade kan op een andere datum en tijdstip plaatsvinden dan de datum en tijdstip van inlevering.

Overmacht verhuurder 
Bij uitval van een verhuurde caravan zoekt de huurder samen met de verhuurder naar een andere caravan en dit kan een andere merk caravan zijn. Mocht geen alternatief worden gevonden die de goedkeuring heeft van beide partijen, kan de verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door de huurder geleden schade. De reeds voldane betalingen conform de huurovereenkomst worden geretourneerd aan de huurder.

Algemene huurvoorwaarden
Op de huurovereenkomst zijn de huurvoorwaarden Tab Caravans van toepassing, deze worden bijgevoegd bij de huurovereenkomst.